Szkolenia

Oferta szczególnie przeznaczona dla pracodawców, którzy chcą podwyższać kompetencje społeczne swoich pracowników

Przykładowe tematy szkoleń:

1) PRACA W ZESPOLE (18h)

2) EMOCJE, UCZUCIA JAKO POMOST POMIĘDZY NAMI A INNYMI LUDŹMI. WPŁYW EMOCJI NA RELACJE W OBSZARACH ZAWODOWYCH (12h)

3) KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W PROCESIE SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI (12h)

4) JAK KONSTRUKTYWNIE PONOSIĆ PORAŻKI?PRZEFORMUŁOWYWANIE KRYZYSÓW NA RZECZ ROZWOJU ZAWODOWEGO (12h)

5) AUTOPREZENTACJA (12h)

6) ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH ZAWODOWYCH (12h)

7) ZARZĄDZANIE CZASEM (12h)

8) MEDIACJE (12h)

9) NEGOCJACJE (12h)

ZAPYTAJ